L’Ajuntament ha valorat el patrimoni municipal en 28 milions d’euros

En el Ple del 29 de juny, amb els vots a favor de tots els grups polítics, es van aprovar les actualitzacions del patrimoni municipal dels anys 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, que no s’havien aplicat fins ara perquè l’Ajuntament estava pendent de la posada en funcionament d’una aplicació informàtica, que ha de facilitar la Diputació i que encara no està disponible. Amb aquestes actualitzacions incorporades a l’inventari (amortitzacions, valors cadastrals, adquisicions, vendes,…) , el patrimoni municipal tenia un valor de 28.142.635,33€, a 31 de desembre de l’any passat. Podeu fer clic aquí per veure com ha anat evolucionant l’inventari municipal en els darrers anys. A la mateixa sessió es van aprovar inicialment tres modificacions del pressupost (números…