L’Ajuntament ha valorat el patrimoni municipal en 28 milions d’euros

En el Ple del 29 de juny, amb els vots a favor de tots els grups polítics, es van aprovar les actualitzacions del patrimoni municipal dels anys 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, que no s’havien aplicat fins ara perquè l’Ajuntament estava pendent de la posada en funcionament d’una aplicació informàtica, que ha de facilitar la Diputació i que encara no està disponible.

Amb aquestes actualitzacions incorporades a l’inventari (amortitzacions, valors cadastrals, adquisicions, vendes,…) , el patrimoni municipal tenia un valor de 28.142.635,33€, a 31 de desembre de l’any passat. Podeu fer clic aquí per veure com ha anat evolucionant l’inventari municipal en els darrers anys.

A la mateixa sessió es van aprovar inicialment tres modificacions del pressupost (números 08, 09 i 10) que han de servir per pagar la substitució d’una màquina de climatització de l’edifici de l’Ajuntament, per fer front a l’increment de les factures d’electricitat i per incrementar també la partida prevista per pagar comissions bancàries. Trobareu aquí més informació.

Durant el Ple, es va donar compte de l’excedència voluntària concedida pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública al secretari municipal, amb efectes a partir de l’1 de setembre, i del decret d’aprovació de les bases i de la convocatòria de provisió d’aquest lloc de treball. Trobareu aquí més informació.

Per unanimitat, es va aprovar una moció presentada pels tres grups polítics municipals en defensa dels jutjats de Pau, que podeu llegir fent clic aquí.

Trobareu aquí tots els punts i propostes de l’ordre del dia.

Trobareu aquí l’enregistrament en vídeo de la sessió.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.