Aprovat definitivament el pressupost del 2023

El 29 de desembre va quedar aprovat definitivament el pressupost del 2023 i el 5 de gener va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci corresponent. El pressupost s’ha aprovat tal com es va aprovar inicialment en el Ple de l‘1 de desembre perquè durant el termini d’exposició al públic no s’hi van presentar al·legacions. L’Ajuntament preveu fer inversions aquest any per import de 211.023,52€. Trobareu a la taula següent les actuacions previstes en aquest capítol, amb el seu corresponent finançament: ACTUACIÓ IMPORT FINANÇAMENT MILLORA ESPAI MUNICIPAL CAN LLUENT 81.44,24€ Amb una subvenció de 55.340,95€ de la Generalitat, 6.778,35€ de recursos propis i 19.324,94€ de la venda del pis del carrer Paní. REPAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DEL C….

Urbanisme aprova definitivament desclassificar el SUD3

Els terrenys del sector conegut com a SUD3, que estan classificats en el Pla Urbanístic del poble com a sòl urbanitzable, passaran a ser properament terrenys no urbanitzables, en compliment de l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Girona del passat 27 d’abril, que només està pendent de publicar-se al diari oficial. Els motius en els quals s’ha basat la Comissió per aprovar definitivament aquesta proposta són diversos, però destaquen, entre altres, les directrius marcades pel Pla Director de la Serra de Rodes i el Pla Territorial de les Comarques Gironines, l’estancament de la població al municipi, raons de caràcter paisatgístic i la iniciativa popular que va donar peu a tot el procediment. El sector conegut com a SUD3 (marcat amb…

Modificacions d’Ordenances Fiscals 2018

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha aprovat definitivament les modificacions de les ordenances fiscals (tributs, taxes i preus públics) que s’aplicaran a partir de l’1 de gener de 2018, amb els vots a favor de de l’equip de govern (Gent de Palau-Acord Municipal i Alternativa per Tothom) i els vots en contra del PDeCAT. Les modificacions d’ordenances fiscals per a l’any que ve s’havien aprovat inicialment en el Ple de 28 de setembre i van estar exposades al públic fins el 21 de novembre. Durant el termini d’exposició pública un veí va presentar diverses al·legacions, que han estat desestimades per les raons que s’exposen a la proposta d’aprovació definitiva que es va debatre al Ple. Els canvis aprovats definitivament són els següents:…