Avís de subvencions per a entitats del poble

De l’1 d’abril fins el 31 de maig estarà obert el termini perquè les entitats del poble puguin sol·licitar la subvenció d’aquest any a l’Ajuntament per finançar les seves activitats.

Poden optar a aquestes subvencions només les entitats que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.

La documentació que cal presentar a l’Ajuntament, abans de la data assenyalada, és la següent:

  • Instància genèrica per fer la sol·licitud de la subvenció
  • Programa de les activitats que es fan o còpia del projecte
  • Quantitat sol·licitada (en cap cas podrà superar el cost total de l’activitat)
  • Documents comptables oficials dels darrers dos exercicis (còpia dels llibres de comptabilitat, factures, ingressos, despeses)
  • Justificant, si s’han rebut altres tipus d’ajuts econòmics o subvencions

Recordeu que podeu fer el tràmit de manera presencial a les oficines municipals, o bé per Internet (cal identificació amb certificat digital), omplint la instància genèrica que trobareu aquí i annexant tota la documentació complementària.

En cas que sigui necessari, consulteu aquí com ho heu de fer per donar-vos d’alta al Registre Municipal d’Entitats.

En el pressupost de l’Ajuntament per a aquest any hi ha reservada una partida de 3.000€ per subvencionar les activitats que fan les entitats del poble.

Bookmark the permalink.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *