L’Ajuntament aprova canvis en el projecte de reurbanització dels carrers Ciutat i Rosselló

El Ple de l’Ajuntament del passat 12 de maig va aprovar la modificació del projecte de reurbanització dels carrers Ciutat i Rosselló.

Aquest canvi en el projecte obliga l’Ajuntament a modificar la partida que estava prevista en el pressupost municipal i a modificar el contracte amb l’empresa Salvador Serra SA, que és qui està executant les obres.

Segons el director de l’obra, durant l’execució dels treballs han sorgit actuacions que no estaven previstes inicialment i s’han incrementat els costos d’actuacions que estaven previstes, però que s’han hagut d’executar de manera diferent.

En concret, l’import d’adjudicació del contracte amb Salvador Serra, que era de  392.766,00 € (iva inclòs) s’ha hagut d’incrementat en 32.156,41 € (iva Inclòs).

Al marge d’això, la partida prevista al pressupost municipal s’ha incrementat en 48.268,73 € més per fer front a les despeses de la xarxa elèctrica i en 877,25 € per pagar els honoraris de la redacció de la modificació.

Feu clic aquí si voleu veure amb detall les modificacions que afecten el projecte.

Feu clic aquí si voleu veure amb detall informació relativa al contracte d’obres.

Feu clic aquí si voleu veure amb detall la modificació de pressupost (MC 05/2023) que ha hagut de fer l’Ajuntament per assegurar el finançament d’aquests sobrecostos.

A la mateixa sessió de Ple també es va acordar modificar el contracte de concessió del servei de la piscina municipal, que ja no obrirà al mes de setembre i començarà la temporada l’1 de juny.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.