Inici d’obres als carrers Ciutat i Rosselló

La setmana que ve començaran les obres de reurbanització i pavimentació dels carrers Ciutat i Rosselló, que s’allargaran uns 5 mesos, segons les previsions inicials.

A partir de dilluns, els treballadors de l’empresa contractada començaran a marcar el terreny, a fer cates i a posar les senyalitzacions que siguin pertinents.

A partir del 3 d’octubre, s’obrirà una rasa al carrer Ciutat per començar les feines d’adequació dels serveis que estan previstes en el projecte i que podeu consultar aquí.

L’horari de treball serà de 9.30h a 18h, mentre hi hagi llum solar. A partir del mes de novembre, els treballs s’adaptaran a l’horari solar.

Al final de la jornada, en la majoria dels casos i sempre que la dinàmica dels treballs ho permeti, es tornarà a tapar la rasa per fer possible el pas de vehicles.

Si alguna vegada això no és possible, l’Ajuntament proposarà solucions, amb suficient antelació,  mitjançant un grup de Whatsapp que es crearà per estar en contacte amb els veïns afectats.

L’actuació prevista al carrer Rosselló preveu fer arribar aquest vial des del carrer Nou fins al carrer Quintans i dotar-lo de les xarxes de serveis que siguin necessàries.

Tot el projecte es va adjudicar a l’empresa Salvador Serra SA per 324.600€, més 68.166€ que corresponen a l’IVA.

L’Ajuntament compta amb una subvenció de 250.000€ del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat i amb una aportació de 91.217,12€ de la Mancomunitat d’Aigües per finançar les actuacions.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.